Politika o zaštiti privatnosti i kukijiima

Zaštita privatnosti

 

 

Uopšteno

HEINEKEN Srbija doo Zaječar, matični broj: 20309288, sa registrovanim sedištem na adresi Železnička 2, Zaječer (dalje: „HEINEKEN Srbija“) je vlasnik vebsajta kojem ste pristupili i načelno uređuje funkcionisanje tog sajta te eventualnu obradu podataka o ličnosti do koje može da dođe prilikom korišćenja vebsajta ili komunikacijom preko vebsajta. HEINEKEN Srbija poštuje vašu privatnost i poslovanje kompanije je usaglašeno sa uredbama važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

HEINEKEN Srbija ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke kroz kukije koje postavlja. Izuzetno, u slučaju potreba o kojima će korisnik biti obavešten i za koje će korisnik po potrebi dati saglasnost, HEINEKEN Srbija će obrađivati lične podatke koje korisnik svojevoljno ostavlja, putem registrovanja na vebsajt zbog neke usluge koju vebsajt pruža. Ove informacije mogu da uključuju korisnikovo ime i prezime, e-mail adresu, datum rođenja i državu prebivališta. U slučaju da se takva obrada desi, HEINEKEN Srbija će na poseban način obavestiti lice na koje se podaci o ličnosti odnose o svim pravnim aspektima obrade podataka o ličnosti

 

Prenos, čuvanje i obrada podataka

Prenos, čuvanje i obrada podataka prikupljenih putem ovog vebsajta, a kada do obrade dođe, obezbeđeni su putem standardnih i uobičajnih tehničkih mera. HEINEKEN Srbija može uz Vašu saglasnost proslediti Vaše lične podatke kompanijama koje posluju u okviru HEINEKEN grupe ili trećim licima u slučaju obavljanja neke od usluga koju ste vi tražili, a te strane će obrađivati vaše lične podatke u skladu sa uputstvima i pod odgovornošću kompanije HENEKEN Srbija.

 

Pristup, ispravke ili uklanjanje sadržaja

U bilo koje vreme možete da zahtevate da kompanija HEINEKEN Srbija obezbedi pristup vašim ličnim podacima koje je prikupila . Takođe, možete da zahtevate da HEINEKEN Srbija ispravi ili obriše lične podatke. Molimo vas da pošaljete e-mail na info.serbia@heineken.com u slučaju da imate bilo kakva pitanja i zahteve u vezi sa ličnim podacima.

 

Osim navedenog, lice na koje se podaci o ličnosti donose u svakom trenutku ima pravo da: (i) izvrši uvid u podatke o ličnosti putem pisanog zahteva sa mogućnošću da sazna tačno koji podaci o ličnosti se prikupljaju, za koju svrhu i da proveri tačnost podataka o ličnosti; kojim trećim licima/obrađivačima su preneti njihovi podaci o ličnosti i za koju svrhu; (ii) izvore podataka o ličnosti, kada se prikupljeni i ažurirani; (iii) povuče pristanak u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga; (iv) zabrani obradu podataka o ličnosti; (v) podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; (vi) zahteva obeštećenje

 

Ova Politika o zaštiti privatnosti i kukijima može biti izmenjena ili dopunjena. Navedene promene će stupati na snagu odmah nakon objavljivanja izmenjene i dopunjene Politike o zaštiti privatnosti i kukijima. Korisnci vebsajta se savetuju da redovno čitaju Politiku o zaštiti privatnosti i kukijima zbog mogućih izmena.

 

Politika kukija

Vebsajt (www.heinekensrbija.rs) posvećen kompaniji HEINEKEIN Srbija je napravljen od strane kompanije HEINEKEN Srbija. Ovaj vebsajt koristi kukije. Kukiji su male tekstualne datoteke koje vebsajt čuva na vašem kompjuteru.

 

Kukiji koji se koriste na vebsajtu

Ovaj vebsajt koriti kukije u sledeće svrhe:

Fukcionalni kukiji: kukiji koji se koriste kako bi se unapredila pristupačnost vebsajta korisnicima. Na primer, kuki se postavlja kako bi alati za čuvanje informacija radili efikasnije. Funkcionalni kukiji vebsajta su na vašem kompjuteru i ostaju validni samo tokom vašeg boravka na sajtu.

Analitički kukiji: HEINEKEN Srbija koristi kukije Google Analytics u svrhe analiziranja načina na koji posetioci koriste vebsajt. Kompanija HEINEKEN Srbija onda može da unapređuje vebsajt. Google samo obrađuje podatke koje dobija putem vebsajta na anoniman način. Molimo vas da posetite www.google.com/analytics za više informacija o Google Analytics.

Kukiji trećih lica: vebsajt dozvoljava upotrebu kukija dodatnih programa (plug-in)[2] za društvene mreže nekoliko različitih trećih lica. Ovo omogućava da korisnik deli sadržaj vebsajta na određenim društvanim mrežama. Na primer, sa Facebook plugin-ovima na vebsajtu, korisnici mogu da se jednostavno registruju na vebsajt uz pomoć svojih podataka sa Facebook naloga.

Upotreba podataka koje treća lica prikupe putem ovih plugin-ova za društvene mreže i preko kukija pod kontrolom je isključivo tih treća lica jer HEINEKEN Srbija ne može da čita te kukije (niti ova lica mogu da čitaju kukije kompanije HENEKEN Srbija) niti da ih isključi. Za više informacija o kukijima trećih lica, molimo vas da pročitate politike tih trećih lica u vezi sa zaštitom privatnosti i kukijima a koji se nalaze na malopre navedenoj web stranici Google Analytics. 

 

Menjanje podešavanja

Menjanjem podešavanja na svom veb pretraživaču možete podesiti da dobijete obaveštenje ukoliko se neki kuki sačuva na vašem kompjuteru. Menjanjem podešavanja, možete takođe da podesite da vaš pretraživač ne prihvata kukije sa ovog vebsajta. Međutim, ukoliko vaš pretraživač ne prihvata kukije sa ovog vebsajta, možda nećete moći da pristupite svim delovima vebsajta.


Kontakt

Molimo vas da pošaljete e-mail na info.serbia@heineken.com ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom kukija na ovom vebsajtu.

 

 

 

 

[1] Cookie (prevod: kolačić) - Delić informacije koji na vašem harddisku ostavlja veb stranica; fajl smešten lokalno koji prati vaše podatke o internet pretrazi. U daljem tekstu: kuki

[2] U daljem tekstu: plug-in (prim.prev.)

Društvene mreže: